خانه / تماس با ما

تماس با ما

برای تماس با ما و برآورد هزیه ترجمه فارسی به فرانسه و یا فرانسه به فارسی کارتان میتوانید با شماره های زیر تماس بگیرید

۰۹۱۲۰۹۱۸۸۱۸
۰۹۱۸۷۰۶۶۵۸۵

آیدی های زیر نیز متعلق به این دو شماره در تلگرام میباشند و آماده دریافت پیام های شما در پیام رسان تلگرام میباشند

@F_Fathimaram
@fathimaram

همچنین شماره ۰۹۱۲۰۹۱۸۸۱۸ در واتس اپ نیز آماده دریافت پیام شما میباشد.

 

از طریق فرم زیر نیز میتوانید با نگارنده وبسایت تماس بگیرید: